OFERTA  |  KONTAKT NAPISZ DO NAS   biuro@drim.com.pl


KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy usługi w zakresie:
* prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
* prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego,
* prowadzenia ewidencji VAT,
* rozliczanie funduszy unijnych,
* sporządzania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych PIT, CIT, VAT,
* sporządzania zeznań podatkowych,
* ewidencji środków trwałych,
* składanie w odpowiednich Urzędach Skarbowych wszystkich deklaracji rozliczeniowych,
* wyprowadzanie zaległości, reprezentowanie w w/w sprawach przed Urzędami Skarbowymi i ZUS,
* rozliczenia podatkowe - roczne dla osób fizycznych,
* doradztwo i pomoc w sporządzeniu dokumentacji oraz załatwianiu wszelkich spraw związanych z założeniem działalności gospodarczej

KADRY i PŁACE
Ponadto w zakresie kadrowo-płacowym oferujemy:
* zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
* sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy,
* sporządzanie list płac,
* rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
* ewidencja urlopowa,
* rozliczania składek ZUS - Płatnik Przekaz Elektroniczny,
* rozliczenia podatkowe pracowników PIT-11,
* sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania, itp.,

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU DOKUMENTÓW OD KLIENTA

Dodatkowo:
* wg potrzeb klienta mamy umowy ze specjalistami z dziedziny BHP, którzy mogą przeprowadzić szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, jak również sporządzić dokumentację powypadkową,
* na specjalne zamówienie możemy sporządzić regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulaminy premiowania, etc., doradzić w rozwiązaniach z zakresu prawa pracy najbardziej korzystnych dla pracodawcy.

 


 

Certyfikat MF nr 14945/2006 | NIP: 9721094622 | REGON: 634612554